Zoek op trefwoord in al mijn blogartikelen

woensdag 1 mei 2019

Lightroom Exit Strategie 2 - De ON1 migration tool aan de tand gevoeld

In December 2017 schreef ik het eerste deel over een Exit Strategie omdat ik vond (en vind) dat je die moet hebben als je met een bepaald ecosysteem werkt. Je wilt daar weer uit kunnen wanneer het moment daar is.

Uiteraard kun je altijd gebruik gaan maken van een ander programma om je foto’s mee te gaan beheren. Je foto’s zitten tenslotte niet echt ‘in’ Lightroom of ON1. Je organisatie (trefwoorden, collecties e.d.), je workflow en je bewerkingen zitten allemaal opgeborgen in de database van het programma dat je gebruikt. Zoals ik destijds schreef zijn er verschillende manieren om de informatie over te hevelen van het oude programma naar het nieuwe. De grootste uitdaging zit hem echter in de bewerkingen die je op je foto’s hebt aangebracht. Daar is hoogstwaarschijnlijk erg veel tijd in gaan zitten (zo niet, dan kun je vrij snel over naar een ander programma) en dat wil je niet allemaal kwijt zijn.

Ik beschreef dat je natuurlijk altijd een hoge resolutie export kunt maken van je foto’s met alle bewerkingen ‘ingebakken’ maar dat heeft belangrijke nadelen zoals dat je opslag enorm toeneemt en je opeens allerhande dubbele bestanden moet gaan beheren. Bovendien is het resultaat niet meer aan te passen.

Dit alles heeft te maken met een beperking van Non-destructieve editors, hoewel die vrijwel alleen voordelen hebben (lees ook deze of deze blog over PIE ware). Vrijwel alle RAW converters zijn namelijk Non destructief omdat ze het originele RAW bestand niet ‘aanraken’. De bewerkingen worden als instructies in de database opgeslagen. Wanneer je de foto dan opent dan worden die instructies eerst toegepast voordat de foto wordt getoond.

Je begrijpt al dat dit lastig is met de migratie van de ene fotobeheerprogramma naar een andere. De genoemde instructies zijn niet compatible dus het nieuwe programma begrijpt ze niet.

Nu heeft ON1 een veelbelovende ingang gevonden om die instructies (althans wanneer je met Lightroom werkte) te reconstrueren met behulp van AI (Artificiële intelligentie)!

De diverse filmpjes die ik erover heb gezien en de artikelen die ik erover heb gelezen zijn indrukwekkend maar toch wil ik graag weten wat ON1 kan doen met een echt representatieve praktijksituatie. Waar loopt het programma tegenaan en met hoeveel tijd moet je rekening houden?

Conclusie:

Helaas is het algoritme nog niet volwassen genoeg om bruikbaar te zijn. Daarnaast is het programma nog erg instabiel. Dit maakt ON1 Photo Raw nog niet het gedroomde alternatief voor Lightroom maar de ontwikkelingen lijken veelbelovend. Wat meer concurrentie voor Adobe is alleen maar goed en op termijn lijkt een goede exit strategie dus daadwerkelijk mogelijk.

Onderzoek:

Ik heb uiteraard verschillen gemerkt in de mogelijkheden en het gebruik van ON1 Photo Raw 2019 (zoals het programma voluit heet) maar daar ga ik deze blog niet nader op in. De focus ligt helemaal op het overbrengen van mijn Lightroom bewerkingen naar ON1 zoals op hun site wordt aangegeven:
Voor deze test maak ik eerst een min-of-meer representatieve catalogus van m’n eigen Master catalogus. Inclusief foto’s is die namelijk te groot om op een externe SSD kwijt te kunnen en ik wil deze test niet op mijn hoofdcomputer uitvoeren. Ik maak dus een selectie van NEF, RAF, DNG’s (Originelen) en JPG, PSD en TIFF’s (derivatieven), met en zonder Virtuele kopieën, met en zonder bewerkingen. Deze catalogus bevat zo'n 10.000 foto’s.

Ik laat de details van mijn testopstelling hier achterwege maar uiteraard deel ik die graag met mensen die zich hier wat verder in willen verdiepen, ik heb alles namelijk wel gedocumenteerd.

Allereerst de stappen die moeten worden doorlopen:

  • Download ON1 Photo RAW 2019.2 (30 dagen trial). Je hoeft alleen je e-mail-adres op te geven en het land waarin je woont, daarna start de download automatisch. Daarna kun je het bestand dubbelklikken om het te installeren.
  • Er is ook een video die de overgang van Lightroom naar ON1 uitlegt: 
  • Tijdens de installatie wordt er een plug-in geïnstalleerd in Lightroom die je straks nodig hebt voor de migratie: 
  • De ‘Migrationtool’ waarover wordt gesproken op de ON1 website is overigens niet meer dan een pagina met (Engelstalige) gedetailleerde instructies: https://on1help.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018410051. De ‘echte’ migrationtool is ingebouwd in ON1 Photo RAW gecombineerd met de plugin die zich in Lightroom genesteld heeft.
  • Open Lightroom en ga naar Bestand/Plug-inopties/Migrate Catalog to ON1 Photo 
Wanneer je deze optie aanklikt opent een dialoogscherm.
Op de site van On1 spreekt men over Path1 en Path2 maar die termen zie je in de tooling nergens terugkomen. In plaats daarvan 4 tabbladen, Intro, Prepare, Settings en Copies.

Intro

Hier worden de stappen beschreven en kun je doorklikken naar meer details (Learn more)


Prepare


Ook onder deze tab gebeurt er nog niets behalve dat er nog wat aanvullende informatie wordt getoond.

Settings


Alle organisatie en bewerkingen die in LR zijn gedaan worden overgenomen. Dit komt overeen met wat op de site van ON1 met Path1 wordt bedoeld.

Beide opties aangevinkt, dit is namelijk waar het in deze test om gaat!

Copies
Hiermee wordt alleen de folderstructuur overgenomen. Dit komt overeen met wat op de site als Path2 wordt beschreven.

De optie met ‘Copies’ is weliswaar sneller dan de optie onder ‘Settings’ maar eigenlijk is dit alleen interessant wanneer je geen non-destructieve bewerkingen hebt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je foto’s niet bewerkt of wanneer je dit altijd met een pixel editor (zoals photoshop) doet.

Deze optie creëert kopieën van foto’s met de ontwikkelinstellingen (adjustments) als het ware ‘ingebakken’. Deze komen in dezelfde folder terecht als de originele foto’s. Deze optie om te migreren vanuit LR bestond al langere tijd en daar ga ik in deze blog niet verder op in

Concrete bevindingen:

De export vanuit Lightroom (ca 10.000 foto’s) duurt 3,5 uur

Het aantal foto’s dat wordt geëxporteerd (4919) komt NIET overeen met het aantal foto’s in de catalogus (9826). Dit verschil is niet te verklaren uit virtuele kopieën (110). Er ontbreken ook geen foto’s. In ON1 is het aantal ‘binnengekomen’ foto’s niet zien. Het is dus niet duidelijk of dit ze allemaal zijn. Nader onderzoek is nodig.

Wanneer Lightroom klaar is met exporteren start ON1 automatisch op. Er zijn dan ‘Cataloged Folders’ beschikbaar waarin de foto’s staan die vanuit Lightroom ‘binnen’ zijn gekomen. Die zijn echter dan nog niet klaar, ze moeten eerst nog geprocessed worden (geconverteerd):


Het programma is niet erg stabiel in het verwerken van deze hoeveelheid foto’s. Op een gegeven moment reageert hij nergens meer op en moet hij geforceerd herstart worden. Pas daarna wordt ook de status (zoals hierboven te zien) zichtbaar. Het programma is enkele tientallen malen ‘onverwacht gestopt’:


Telkens wel een melding gedaan zodat ON1 hopelijk iets kan doen met de informatie om het programma stabieler te maken. Na drie dagen staat de status op 80%.

Zolang ON1 bezig is met de conversie zie je een klein LR ‘badge’ rechtsonder in de hoek van de foto staan (alleen in thumbnail view):

Deze badge verdwijnt zodra ON1 de betreffende foto heeft verwerkt.

Hoewel ik Lightroom in het Nederlands gebruik is ON1 alleen in het Engels, dit is volgens mij niet in te stellen.

De ‘Virtuele kopieën’ in Lightroom worden ‘Versions’ in ON1 Photo Raw. Dit gaat goed bij alle steekproeven die ik heb genomen. Vreemd is dat ON1 veel meer bestanden creëert dan verwacht:

In Lightroom is er 1 origineel en 1 virtuele kopie:

In Finder wordt naast het origineel alleen een tijdelijk ON1 bestand getoond:

in ON1 worden echter naast het origineel opeens 8 ‘versions’ getoond:

Waar deze vandaan komen of waar ze voor nodig zijn is niet duidelijk.

Trefwoorden (Keywords)
Wat bij de conversie verder opviel is dat de trefwoorden bij alle steekproeven identiek overkwamen. De hiërarchie zoals in Lightroom ontbrak maar dat was verwacht. Pas in de mei editie van ON1 Photo Raw worden Hiërarchische trefwoorden ondersteund. Of ze vanaf dat moment ook goed meekomen vanuit Lightroom is dan natuurlijk nog wel de vraag.

Copyright, Caption, Sterwaardering e.d. komen allemaal mee zoals in Lightroom.

GPS
Een opvallende afwezige bleek de GPS (locatie) informatie. ON1 heeft daar wel een veld voor maar die wordt niet gevuld met de informatie die hetzelfde veld in Lightroom heeft.

AI Algoritme voor het reconstrueren van de bewerkingen
Hier was het me in de test primair om te doen maar zoals ik al aan het begin schreef is dit algoritme nog niet uitgekristalliseerd. 

Hieronder enkele concrete voorbeelden. Die heb ik niet hoeven zoeken, ze deden zich vrijwel meteen voor. Het lijkt erop dat ON1 Photo Raw vooral moeite heeft met lokale bewerkingen.

Voorbeeld 1 - lucht

Dit is de foto zoals ON1 die liet zien voordat deze ‘verwerkt’ was (toen de LR 'badge' nog zichtbaar was). Het betreft dus de preview / voorvertoning zoals die in het RAW bestand ingekapseld was. 

Dit was hoe ik de foto bewerkt had in Lightroom. Horizon rechtgezet, belichting en contrast in de lucht aangepast.

En dit is wat ON1 er van heeft gemaakt.

Voorbeeld 2 – Crop en achtergrond blurren

Uitsnede in Lightroom waarbij ik de achtergrond nog wat zachter heb gemaakt.

ON1 neemt de Crop goed over maar de achtergrond komt er heel vreemd uit te zien. Ook nu weer heeft ON1 meerdere (8 stuks) versions aangemaakt zonder dat duidelijk is waarom. In Lightroom was er 1 virtuele kopie naast het origineel.

Voorbeeld 3 – Zwart/wit omzetting

Dit betrof een min-of-meer recht-toe-recht-aan zwart/wit omzetting: 

De zwart/wit omzetting in Lightroom. 


In ON1 ziet het resultaat er weliswaar iets anders uit maar voor het eerst is het wel echt bruikbaar. Ook hier heeft ON1 vijf versions meer dan virtuele kopieën in Lightroom.

Voorbeeld 4 – geretoucheerd in Photoshop

Dit betrof een foto waarbij ik in Photoshop een takje weg had geretoucheerd. Het resultaat is als TIF opgeslagen en in Lightroom ondergebracht.


Dit maakt het AI algoritme van ON1 Photo Raw ervan.

Voorbeeld 5 – Lightroom Panorama

Dit is een Panorama die in Lightroom is gemaakt uit een aantal RAW bestanden. Het resultaat is een nieuw DNG bestand.

Dezelfde foto is in ON1 helemaal niet herkenbaar meer.

Voorbeeld 6 – Waddenlandschap (lucht)

Op zich een vrij recht-toe-recht-aan bewerking, de lucht is licht aangepast.

Dit maakt het AI algoritme van ON1 Photo Raw ervan. 

De voorbeelde spreken, denk ik, voor zich. Vandaar ook mijn conclusie dat het AI algoritme van ON1 voor het converteren van Lightroom bewerkingen naar ON1 bewerkingen nog niet volwassen genoeg is.

Desondanks is het wel een hele interessante ontwikkeling om te blijven volgen!


Geen opmerkingen: